Portfolio example: Studio In The Garden
© 1993 Thomas Kinkade